نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری

ردیف

بسمه تعالی

سازمان آموزش وپرورش استان آذر بایجان شرقی

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان میانه

آزمون حرفه وفن سال سوم راهنمایی مدرسه نمونه دولتی استاد شهریار میانه

نام:.......................نام خانوادگی:..........................کلاس:.........  تاریخ امتحان:20/2/93

مدت امتحان:45دقیقه   طراح سوال:مرتضی پور

بارم

1

زمان هرس در ختان  بعد از بیدار شدن آن ها از خواب زمستانه است.

صحیح                                                               غلط

25/0

2

احتیاجات  غذایی انسان در همه مراحل زندگی یکسان نیست.

صحیح                                                              غلط

25/0

3

به قسمتی از موتور الکتریکی که در درون موتور دوران می کند.................................می گویند؟

الف-استاتور           ب-قطب ها            ج-بدنه                     د-رتور

25/0

4

رشد و تکامل کودک به دو عامل.......................و محیط زندگی وابسته است.

الف- بهداشت                        ب-سلامت                       ج-وراثت                  د-استراحت

25/0

5

شیر الات بهداشتی وسایلی هستند که به کمک آن ها می توان مقدار مصرف یک.................را کنترل کرد.

 

25/0

6

را ه ها شریان های حیاتی یک کشورند که......................و حمل و نقل روی آن ها انجام می گیرد.

 

25/0

7

از انواع شکل های تاج درختان دو مورد بنویسید.

 

5/0

8

برای جلو گیر ی از سقوط اجسام و مصالح از ارتفاع در ساختمان سازی روی سر شهروندان از چه چیزی استفاده می کنند؟

 

5/0

9

سوخت موتور خودرو ها ممکن است از چه موادی باشد؟3مورد

 

75/0

10

تکثیر ماهی به چند صورت انجام می گیرد؟ آن ها را بنویسید.

 

5/0

11

در تغذیه  طبیعی زنبور عسل از چه چیز ها یی استفاده می کنند؟

 

5/0

12

از روغن شفیره ی کرم ابریشم در چه موارد ی استفاده می شود؟ یک مورد بنویسید

 

25/0

13

برای اینکه لباس های نخی و کتانی بعد از شستشو بیش از اندازه چروک نشوند چه باید کرد؟

 

5/0

14

تب شدید چه عوارضی در کودکان بوجود می آورد؟

 

5/0

15

چرا برای تهیه روکش های مصنوعی آن ها را از داخل چسب یا رنگ مخصوص عبور می دهند؟

 

5/0

16

فناوران باید دو اصل مهم بهداشتی رادر انتخاب مواد رعایت کنند آن ها را بنویسید.

 

5/0

17

از کاربرد های سلف در الکترونیک دو مورد بنویسید؟

 

5/0

18

مار مالاد چیست؟

 

5/0

19

چرا در دوران بارداری وشیر دهی تغذیه مادر بسیار اهمیت دارد؟

 

5/0

موفق وپیروز باشید.                         مرتضی پور



:: موضوعات مرتبط: حرفه و فن
تاریخ انتشار : جمعه نوزدهم اردیبهشت 1393 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری

به نام خدا

واحد 8 سوم راهنمایی

1-هدف از کشت وپرورش درختان چیست؟ 2سطر ص163

2-به کدام دسته از گیا هان درخت گفته می شود؟1سطر ص163

3-تفاوت درخت با سایر گیا هان چیست؟2سطر ص163

4-تحول ودگرگونی در علم باغبانی چگونه آغاز شد توضیح دهید؟5سطر ص163

5-چرا با انقلاب صنعتی تولید میوه و سبزی مورد توجه قرار گرفت؟2سطر ص163

6-تولید وپرورش درختان با کشت سایر گیا هان زراعی وسبزی ها چه تفاوت هایی دارد؟ 5/1سطر ص164

7-*******-اولین تفاوت اساسی وعمده بین درختان وسایر نباتات چیست؟5/2سطر ص164

8-اهمیت درخت ودرختکاری چیست؟2سطر ص164

9-در زندگی کدام گیا هان زیاد دخالت می شود؟5/1سطر ص164

10-به چه روش هایی در زندگی درختان دخالت می شود؟5/1سطر ص164

11-*****-هدف از دخالت در زندگی در ختان چیست؟1سطر ص164

12-چرا باغ داری به شیوه های قدیمی پاسخ گوی رقابت در بازار های جهانی نیست؟2سطر ص164

13-*****-قسمت های اصلی درخت را نام ببرید؟ریشه-ساقه-تاج

14-رشد ریشه ها وساقه ها در درختان چه تناسبی با هم دارند؟1سطر ص164

15-درختان مناطق کویری چگونه از آب واملاح زمین استفاده می کنند؟2سطرص165

16-انواع شکل تاج در ختان را نام ببرید؟کره ای –مخروطی –تخم مرغی

17-*********-ساقه یا تنه چیست؟1سطرص165

18-مشخصات کلی ساقه در ختان را بنویسید؟1سطرص165

19-گرو ه های مختلف گیا هان را نام ببرید؟بوته- درختچه-درخت

20-درختچه چیست؟5/1سطرص166

21-بوته چیست؟5/1سطرص166

22-چرادرخت زالزالک جزء درختان قرار می گیرد؟5/2سطرص166

23-چند نمونه از درختان را نام ببرید که عمرشان به چند صد سال هم می رسد؟چنار –گردو- سکویا-.....

24- درختان مثمر چه نوع درختانی هستند؟1سطرص166

25-هدف از پرورش انواع درختان چیست ؟ با چند مثال توضیح دهید؟5/3سطرص167

26-****-تاثیر عوامل محیطی بر درخت را توضیح دهید؟5/2سطرص167

27-گل کدام درختان پرچم یا مادگی ندارد؟پسته وخرما

28-درختان نر چه نوع درختانی هستند؟درختانی که گل آن ها پرچم دارد نر نامیده می شوند.

29-درختان ماده چه نوع درختانی هستند؟درختانی که گل ان ها مادگی دارد

30-درختان دو پایه چه نوع درختانی هستند؟درختانی هستند که مادگی وپرچم روی یک پایه قرار ندارند مثل پسته وخرما

31-برای بارور کردن درختان دو پایه چه  کار باید کرد؟2سطرص167

32-بارور کردن وگرده افشانی درختان دو پایه چگونه انجام می شود؟5/2سطرص167

33-یکی از شیوه های طبقه بندی درختان چیست؟بر اساس شرایط محیطی رشد آن ها

34-درختان مناطق سرد سیری را نام ببرید؟1سطرص167

35-درختان مناطق نیم گرمسیری را نام ببرید؟مرکبات-انار-انجیر

36-درختان مناطق گرمسیری را نام ببرید؟موز-خرما-انبه

37-درختان مناطق کویری رانام ببرید؟پسته

38-چگونه می توانیم از جریان باد شدیدو وارد امدن خسارت به باغ ها ومزارع جلو گیری کنیم؟2سطرص168

39-درختان چگونه تکثیر می شوند؟5/1سطرص168

40-شیوه تکثیر درختان تحت تا ثیر چه عواملی قرار دارد؟شیوه تکثیر درختان بر حسب نوع درخت ومحل و موقعیت ان متفاوت است.

41-متداولترین روش تکثیردرختان چیست؟5/1سطر ص168

42-چرا پس از تکثیر درخت با بذر روی نهال باید پیوند انجام گیرد؟5/1سطر ص168

43-درتکثیر درختان از طریق بذر چگونه عمل می کنند؟4سطرص168

44-چرا در تکثیر درختان از خزانه انتظار یا خزانه دوم استفاده می کنند؟12سطر ص169

45-درختان انار وانجیر چگونه تکثیر می شوند؟از طریق قلمه و پاجوش وخوابانیدن شاخه

46-درخت مو یا انگور چگونه تکثیر می شود؟اغلب با قلمه زدن در محل اصلی تکثیر می شود.

47-درخت خرما چگونه تکثیر می شود؟از راه بذر وپا جوش

48-درخت موز چگونه تکثیر می شود؟از طریق پا جوش

49-درخت سیب در چه سال هایی بار می دهد؟1سطر ص169

50-درخت گلابی در چه سال هایی بار می دهد؟1سطر ص169

51-درخت پسته پیوندی در چه سال هایی بار می دهد؟5/1سطر ص169

52-دقت وصحت تولید کنندگان نهال از نظر اقتصادی وپیشرفت باغداری چه اهمیتی دارد؟2سطرص170

53-×××××××××-قبل از احداث باغ میوه دو کار اساسی باید انجام گیرد آن دو کار را بنویسید؟6سطر ص170

54-××××- چه عواملی در مرحله احداث باغ میوه تاثیر جدی دارند؟5/2سطر ص170

55-چرا درختان را با نظم خاصی می کارند؟برای آنکه ماشین آلات کشاورزی به راحتی در بین درختان کار بکنند-درختان از نور خورشید بیشترین استفاده را ببرند-ریشه در ختان به راحتی آب واملاح را جذب بکنند.

56-فاصله ی درختان بر چه اساسی مشخص می شود وتابع چه عواملی است؟باتوجه به نوع درختان ونوع ادوات کشاورزی و بزرگی تاج درختان و وضیعت ریشه های درختان مشخص می شود.

57-فاصله درختان در باغ به چه عواملی بستگی دارد؟5/1سطرص171

58-برای کاشتن درختان در طرح های مختلف در باغ ها چه عواملی را باید مورد توجه قرار داد؟4سطر ص171

59-×××××- طرح های کاشت درختان را تعریف کنید؟1سطر ص171

60-طرح های کاشت درختان باتوجه به چه شرایطی طراحی می گردد؟1سطرص171

61-چند نمونه از طرح های متداول کشت درختان رانام ببرید؟مربع-مستطیل-اریب-مثلثی

62-عملیات انتقال وکاشت نهال ها در زمین اصلی را توضیح دهید؟5سطر ص172

63-چرا خاک قسمت های رویی وزیرین گودال را از هم جدا می کنند؟چون خاک قسمت های رویی دارای مواد آلی زیاد وخاک قسمت های زیرین مواد معدنی زیادی دارند.

64-چرا ابتدا خاک رویی وسپس خاک زیرین را در گودال می ریزند؟زیرا خاک رویی به جهت دارا بودن مواد آلی زیاد به رشد درخت بهتر کمک می کند.

65-پس از خارج کردن نهال از خزانه چه عملیاتی روی نهال انجام می شود؟6سطرص172

66-نهال ها را چگونه در زمین اصلی می کارند؟4سطرص173

67-طوقه چیست؟به قسمتی از درخت که ریشه وساقه در خت را به هم وصل می کند و بالا تر از خاک قرار می گیرد طوقه گفته می شود.

68-مراقبت های پس از کاشت در ختان را نام ببرید؟3سطرص173

69-عملیات داشت یعنی چه؟به کلیه کارها یی مانند آبیاری-مبارزه با آفات-سم پاشی-هرس کردن کود دادن-و..... که برای نگه داری درخت انجام می گیرد عملیات داشت می گویند.

70-×××××××-مقدار نفوذ آب وسرعت حرکت آن در داخل خاک به چه عواملی بستگی دارد؟1سطرص173

71-چرا از روش های مختلف آبیاری استفاده می شود؟2سطرص174

72-انواع روش های آبیاری را نام ببرید؟1-کرتی (غرقابی)-2-تشتکی-3-تحت فشار(قطره ای-بارانی)

73-آبیاری به طریق کرتی یا غرقآبی  را توضیح دهید؟2سطرص174

74-آبیاری تشتکی را توضیح دهید؟2سطرص174

75-در آبیاری تشتکی قطر تشتک ها را چگونه انتخاب می کنند؟5/4سطرص174

76-××××-متداولترین روش آبیاری تحت فشار چیست؟روش قطره ای

77-روش آبیاری قطره ای را توضیح دهید؟3سطرص174

78-در آبیاری قطره ای تعداد قطره چکان ها بر چه اساسی مشخص می شود؟1سطرص175

79-××××××××××××-از شبکه آبیاری قطره ای در چه مواردی استفاده می شود؟2سطرص175

80-هرس در ختان چگونه موجب مرغوب شدن محصول می شود؟با هرس وقطع شاخه های اضافی در ختان موجب می شویم تا ساقه های دیگر بیشتر از مواد معدنی وآب واملاح ونور خورشید استفاده کنندومیوه مرغوب تر داشته باشند.

81-××××- هرس چیست؟2سطرص175

82-زمان هرس در ختان چه موقع است؟1سطر ص175

83-به هنگام هرس دمای هوای منطقه چند درجه باید باشد؟1سطرص175

84-منظور از هرس درخت در 2مرحله چیست؟1-مرحله ایجاد شکل 2-مرحله قطع شاخه های زاید

85-هرس درخت در یک مرحله را توضیح دهید؟شکل دادن وقطع شاخه های زاید در یک مرحله

86-چه موقع از طریق هرس گل ومیوه مقدار محصول درخت را کنترل می کنند؟3سطرص176

87-××××-جنگل طبیعی چیست؟5/3سطر ص177-176

88-××××- جنگل مصنوعی یا پارک جنگلی چیست؟2سطرص177

89-چگونه می توانیم ضمن بهره برداری از جنگل ها از کاهش مساحت آنها پیش گیری کنیم؟با کاشت نهال های جوان به جای درختان بریده شده

90-برای پیش گیری از تخریب جنگل ها و افزایش مساحت آن ها چه اقداماتی باید توسط مردم ودستگاه های دولتی به عمل آید؟در جنگل آتش سوزی نشود-به مناطق اطراف جنگل ها سوخت رسانی انجام گیرد تا مردم آن مناطق از درختان به عنوان سوخت استفاده نکنند –سازمان منابع طبیعی نسبت به کاشت نهال در جنگل اقدام کند.

به نام خدا

دامپروری

1-کدام حشرات در زندگی انسان مفید ترند؟کرم ابریشم وزنبور عسل

2-آبزیان به چه حیواناتی گفته می شود؟به موجوداتی که در آب های شورو شیرین ونیمه شیرین زندگی می کنند آبزی گفته می شود.

3-مهمترین تولید زنبور عسل چیست؟عسل

4-مهمترین تولید کرم ابریشم چیست؟ابریشم

5-عسل چه کاربردی دارد؟عسل از غذا های با ارزش انسان است.

6-ابریشم چه کار بردی دارد؟در صنعت نساجی وپارچه بافی بکار می رود.

7-زنبور عسل به غیر از عسل کدام محصولات دیگر را نیز تولید می کند؟عسلک-موم-ژله ای رویال-زهر-بره موم-شهد

8-از دیگر فواید زنبور عسل چیست؟1سطرص180

9-گرده افشانی بوسیله زنبور عسل در خانواده ی کلمیان چه تاثیری دارد؟در خانواده ی کلمیان  محصول با وجود زنبور عسل 53درصد بالا می رود.

10-گرده افشانی به وسیله زنبور عسل در خانواده ی لگومینوز چه تاثیری دارد؟در بذر گیری محصول به چندین برابر میرسد وکیفیت نیز بالا می رود.

11-منظور از خانواده ی لگومینوز کدام گیاهان هستند؟حبوبات-شبدر –یونجه

12-کلنی چیست؟5/1سطرص183

13-انواع زنبور های یک کندو را نام ببرید؟1-زنبور ملکه-2-زنبور کارگر3-زنبورنر

14-زنبور ملکه چه نوع زنبوری است ووظیفه آن چیست؟5سطرص183

15-زنبوران کارگر چه نوع زنبورانی هستند ووظیفه آن ها چیست؟4سطرص183

16-زنبوران نر چه نوع زنبورانی هستند ووظیفه آن ها چیست؟4سطرص183

17-غذای زنبور عسل چیست؟گرده ی گل ها –شهد یا نوش

18-روش های تغذیه زنبور عسل را نام ببرید؟طبیعی-مصنوعی

19-تغذیه طبیعی زنبور عسل چگونه انجام می گیرد؟5/1سطرص184

20-نوزادان زنبور عسل از چه موادی تغذیه می کنند؟2سطرص184

21-شهد یا نوش چیست؟1سطرص184

22-کدام گیاهان از نظر ترشح نوش ارزشمندند؟شبدر –یونجه-اسپرس

23-تغذیه مصنوعی زنبور عسل چگونه انجام می گیرد؟3سطرص184

24-×××××××××××-چرابه کندو شربت تشویقی یا تحریکی می دهند؟5/3سطرص185

25-چه زمانی تخم ریزی توسط ملکه افزایش می یابد وجمعیت کندو زیاد می شود؟در اوایل بهار با فراوان شدن گرده ی گل ها وشهد گیا هان

26-کندو چه موقع اقدام به بچه دادن می کند؟5/2سطرص185

27-××××-روش های تکثیر کندوی زنبور عسل را نام ببرید؟1-طبیعی-2-مصنوعی

28-افزایش طبیعی یا تکثیر طبیعی کندو را توضیح دهید؟5سطرص185

29-تکثیر مصنوعی کندو را توضیح دهید؟5/2سطرص186

30-برای جلو گیری از بروز بیماری در زنبورداری چه اقداماتی باید انجام گیرد؟نظافت کندو ومحیط اطراف-ضد عفونی کردن کندو-جدا کردن زنبوران مریض-سوزاندن لاشه زنبوران مرده

31-اهمیت رعایت بهداشت در جلو گیری از بروز بیماری در زنبور عسل را توضیح دهید؟5/2سطرص186

32-×××-برای پیش گیری از بروز بیماری در کندو چه اقداماتی را باید انجام داد؟2سطرص186

33-فواید کرم ابریشم رابنویسید؟3سطرص187

34-چهار مرحله زندگی کرم ابریشم را نام ببرید؟5/1سطرص187

35-تغذیه کرم ابریشم چگونه انجام می گیرد؟5/3سطرص187

36-×××××-تلمبار چیست؟1سطرص187

37-مرحله تنیدن پیله را توضیح دهید؟3سطرص187

38-انواع آبزیان را نام ببرید؟گیاهی- جانوری

39-انواع آبزیان جانوری را نام ببرید؟تک سلولی-پر سلولی

40-مهم ترین آبزیان پر سلولی را نام ببرید؟ماهی- میگو

41-نقش آبزیان در زندگی انسان را توضیح دهید؟5سطرص188

42-×××××-از آبزیان به غیر از تغذیه انسان در چه موارد دیگر نیز استفاده می شود؟2سطرص189

43-یکی از عوامل مهم برای ادامه زندگی ورشد ماهیان چیست؟دمای محیط زندگی یا آب

44-ماهیان پرورشی از نظر دمای اب به دو دسته تقسیم می شوند آن دو دسته را نام ببرید؟1-گرمابی-2-سردآبی

45-ماهیان گرمابی چه نوع ماهیانی هستند؟2سطرص189

46-بهترین دما برای رشد ماهیان گرمابی چند درجه است؟25درجه سانتیگراد

47-ماهیان گرمابی در دمای پایین تر از چند درجه سانتیگراد رشد ونمو ندارند؟کمتر از 10درجه سانتیگراد

48-معروفترین ماهی گرمابی را نام ببرید؟کپور

49-ماهیان سردابی چه نوع ماهیانی هستند مثال بزنید؟5/1سطرص189

50-ماهیان گرمابی درچه جا هایی پرورش داده می شوند؟3سطرص189

51-محل استخر ماهیان گرمابی چگونه باید باشد؟5/1سطرص190

52-گونه های مختلف ماهی کپور را نام ببرید؟1سطر ص190

53-طول دوره پرورش ماهیان گرمابی چند ماه است؟15-18 ماه

54-برای آماده کردن استخر پرورش ماهی چه کار هایی باید انجام داد؟2سطر ص190 و191

55-غذای ماهی ها چگونه تامین می شود؟به دو صورت طبیعی یا زنده و ترکیبی

56-غذای طبیعی یا زنده ماهی چیست؟1سطرص191

57-در پرورش ماهیان گرمابی چگونه غذای طبیعی ماهی را تولید می کنند؟5/1سطرص191

58-غذای ماهی علف خور یا آمور چیست؟علوفه سبز مانند شبدر ویونجه وگیا هان آبزی

59-غذای ماهی کپور نقره ای چیست؟تک سلولی های گیاهی (فیتوپلانگتونها)

60-غذای ماهی کپور سر کنده یا بیگ هد چیست؟جانوران کوچک(زئو پلانگتونها)

61-غذای ماهی کپور معمولی چیست؟گیاهان وجانوران کف زی

62-غذای ترکیبی ماهی چگونه تهیه می شود؟5/1سطرص191

63-××××××حبه یا پلت چیست؟1سطرص191

64-غذای ترکیبی ماهی را بر اساس چه شرایطی تهیه می کنند؟5/1سطرص191

65-فرمول یک نمونه غذای ترکیبی برای ماهی کپور را نام ببرید؟2سطرص192

66-در پرورش ماهی رعایت بهداشت وجلوگیری از بیماری چه اهمیتی دارد توضیح دهید؟5/4سطرص192

67-برخی از عواملی که در پرورش ماهی از بروز بیماری جلوگیری می کند را نام ببرید؟2سطرص192

68-تولید مثل ماهیان با پستانداران چه تفاوت هایی دارد؟ماهیان تخم گزارند اما پستانداران بچه زا هستند

69-روش های تکثیر ماهی را نام ببرید؟طبیعی-مصنوعی

70-تکثیر طبیعی در کجا انجام می گیرد؟درآب های طبیعی مثل دریا ها و رودخانه

71-تکثیر مصنوعی در کجا انجام می گیرد؟1سطر ص193

به نام خدا

صنایع غذایی

1-دلایل نگه داری مواد غذایی چیست؟جلو گیری از فساد مواد غذایی-افزایش مدت نگه داری مواد غذایی به مدت طولانی تر-استفاده ازمواد غذایی درهمه ی فصول حتی در فصل های کمیاب

2-سرما وگرما در نگه داری مواد غذایی چه نقشی دارند؟با استفاده از سرد کردن می توان مدت نگه داری مواد غذایی را برای جلوگیری از فساد افزایش داد-به وسیله گرما نیز می توان مواد غذایی را درمقابل میکروب ها استریل کرد وماندگاری آن را افزایش داد.

3-هدف از بسته بندی مواد غذایی چیست؟افزایش مدت نگه داری مواد غذایی-جلو گیری از ضایعات مواد غذایی-رساندن مواد غذایی سالم به دست مصرف کننده-حمل ونقل آسان مواد غذایی

4-هدف از نگه داری مواد غذایی چیست؟5/2سطرص194

5-××××-روش نگه داری غذا را تعریف کنید؟1سطرص194

6-روش های جدیدنگه داری مواد غذایی را باروش های سنتی مقایسه کنید؟روش های جدید راحت تر وباصرفه تروموثر ترند وکارایی بیشتری دارند.

7-روش های نگه داری مواد غذایی به وسیله گرما را نام ببرید؟کمپوت-مارمالاد-کنسرو-مربا

8-××××-کمپوت چیست؟2سطرص195

9-×××-مار مالاد چیست؟1سطرص195-196

10-روش تهیه مار مالاد میوه را توضیح دهید؟10سطرص196

11-××××××××××-چرا به مارمالاد میوه آب لیمو اضافه می کنند؟برای جلوگیری از شکرک زدن

12-کنسرو چیست؟3سطرص197-198

13-روش ساخت مربا را توضیح دهید؟3سطرص200

14-متداولترین روش نگه دار مواد غذایی به وسیله سرما چیست؟ انجماد

15-مزایای روش انجماد را توضیح دهید؟4سطر ص200

16-××××××-روش های انجماد مواد غذایی را توضیح دهید؟3سطرص200

17-روش انجماد ماهی را توضیح دهید؟5/5سطرص201

18-×××××××-خشک کردن چیست؟1سطرص201

19-×××××-اساس کار خشک کردن میوه وسبزی چیست؟5/1سطرص202

20-××-روش های خشک کردن میوه وسبزی را توضیح دهید؟1سطرص202

21-کدام یک از روش های خشک کردن مناسب تر است ؟ چرا؟روش صنعتی-زیرا این روش بهداشتی تر وباصرفه تر است ومدت زمان کمتری نیز می برد.

22-معایب خشک کردن در برابر نور خورشید (سنتی) چیست؟مدت زمان زیادی می برد- به علت قرار گرفتن دربرابر گرد وغبار آلوده می شود. –کیفیت خوبی ندارد

23-××××××××-علل اصلی خشک کردن مواد غذایی را نام ببرید؟4سطرص202

24-منظور از بسته بندی مواد غذایی چیست؟2سطرص203

25-×××-چرا مواد غذایی را بسته بندی می کنند؟2سطرص203

26-××××××××××××-خصوصیات مواد اولیه بسته بندی را بنویسید؟4سطرص203

خسته نباشید. موفق وپیروز باشید



:: موضوعات مرتبط: حرفه و فن
تاریخ انتشار : شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری
به نام خدا واحد 6 ساختمان ساز ی کلاس سوم

1-****** کنترل ساخت و ساز ساختمان ها در شهر و روستا از چند جهت حائز اهمیت است بنویسید؟2سطرص106

2-وظایف شهر داری ها را بنویسید؟3سطرص106

3-عدم توجه ساختمان سازان به نکات ایمنی چه نتایجی دارد؟1سطرص107

4-خطرات ناشی از رعایت نکردن نکات ایمنی در ساختمان سازی چگونه اتفاق می افتند؟1-سقوط اجسام و مصالح از ارتفاع روی سر شهروندانی که در حال رفت وآمدند2-سقوط کار گران در حال کار از ارتفاع3-سقوط افراد در چاه های بدون حفاظ

5- برای جلو گیر ی از سقوط اجسام و مصالح روی سر شهروندان در ساختمان سازی چه کار باید کرد؟ استفاده از داربست و توری فلزی

6-برای جلوگیری از سقوط کارگران در حال کار در ارتفاع چه کار باید کرد؟ استفاده از کمربند ایمنی

7-چرانباید ساختمان ها را روی گسل ها ساخت؟ زیرا ساختمان هایی که روی گسل ساخته می شوند در هنگام زلزله زود تر فرو می ریزند.

8-********کلاف یا شناژ چیست؟5/2سطرص109

9-انواع کلاف ها را نام ببرید؟ بتنی –فلزی

10-آیا تلفات ناشی از زلزله در اثر زلزله است یا        ساختما نهایی که غیر اصولی ساخته شده اند؟ در اثر ساختمان هایی که غیر اصولی ساخته شده اند

11-*****ماکت چیست؟2سطرص112

12-در ساختمان سازی چرا از ماکت سازی استفاده می کنند؟2سطر ص113

13-ماکت سازان ماهر ماکت ها را از چه موادی می سازند؟ چوب-یونولیت-فوم-پلاستیک-مقوای مخصو ص-گل

14-وسایل لازم برای ساخت ماکت را نام ببرید؟2سطر ص113

15-چرا در ساخت ماکت نمی توان یونولیت یا فوم را با چسب های معمولی چسباند؟ چون چسب های معمولی فوم یا یونولیت را می سوزانند.

16-برای چسباندن فوم یا یونولیت از چه چیز هایی می توان استفاده کرد؟ سوزن ته گرد-چسب چوب-چسب مخصوص چسباندن فوم

17-راه چیست؟5/1سطرص117

18-******خاک برداری یعنی چه؟1سطرص117

19-******خاکریزی یعنی چه؟1سطرص117

20-*****در راه سازی چه موقع از پل استفاده می شود؟2سطرص117

21-انواع پل ها را نام ببرید؟ خرپایی- قوسی- بتنی- فولادی-چوبی

22-چرا از پل های مختلف استفاده می شود؟2سطرص118

:: موضوعات مرتبط: حرفه و فن
تاریخ انتشار : یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری
به نام خدا واحد 5 آشنایی با خودرو سال سوم راهنمایی

1-عامل حرکت خودرو ها چیست؟ نیرویی که در موتور اتومبیل تولید می شود

2-استفاده از کدام وسایل ایمنی در موقع رانندگی لازم است؟ کمربند ایمنی –کیسه هوا

3-ترافیک چیست؟1سطرص86

4-کمر بند ایمنی چیست؟ و چرا از آن در هنگام رانندگی استفاده می شود؟2سطرص87

5-***خودرو چیست؟1سطرص87

6-****-بخش های اصلی یک خودرو را نام ببرید؟2سطرص87

7-یک خودرو سواری به طور متوسط از چند قطعه تشکیل شده است؟13000قطعه

8-حدود چند قطعه یک خودرو سواری متحرکند؟1500قطعه

9-****کار موتور اتومبیل چیست؟1سطرص88

10-*****سوخت موتور اتومبیل ها ممکن است از چه موادی باشد؟ بنزین-گازوئیل-گاز

11-****وظیفه سیستم انتقال قدرت اتومبیل چیست؟5/1سطر ص88

12-***سیستم انتقال قدرت اتومبیل شامل چه بخش ها یی می باشد؟ کلاچ -جعبه دنده- دیفرانسیل

13-کلاچ چیست؟1سطر ص88

14-جعبه دنده یا گیر بکس چیست؟5/1سطرص88

15-دیفرانسیل چیست؟1سطرص88

16-کاربرد باتری در خودرو چیست؟ برای بکار انداختن استارت و روشن کردن  چراغها و بوق اتومبیل بکار می رود

17-چراغهای خودرو نور خود را از کدام منبع انرژی دریافت می کنند؟ باطری و دینام

18-وظیفه استارت در خودرو چیست؟1سطر ص89

19-استارت نیروی خود را از کدام منبع انرژی دریافت می کند؟  با تری

20-باطری چیست؟2سطرص90

21-مایع داخلی با تری از چه موادی تشکیل شده است؟5/1سطرص90

22-دینام یا ژنراتور اتومبیل چیست و چه کار بردی دارد؟3سطرص90

23-چرا در اتومبیل ها از سیستم فنر بندی استفاده می کنند؟5/2سطرص90

24-هدایت و فرمان اتومبیل چگونه انجام می گیرد؟1سطرص91

25-انواع فرمانهای اتومبیل ها را نام ببرید؟ مکانیکی- هیدرولیکی

26-نیروی موتور چگونه باعث حرکت اتومبیل می شود؟1سطرص91

***27-لاستیک ها در خودرو چه کاری انجام می دهند؟1سطرص91

28-حداقل عمق آج لاستیک ها ی استاندارد چقدر باید باشد؟7میلیمتر

29-دستگاه ترمز اتومبیل چگونه عمل می کند؟1سطر ص91

30-بدنه و شاسی چیست و چه کار بردی دارد؟2سطرص92

31-چرا قسمت های مختلف موتور اتومبیل را روغن کاری می کنند؟ برای جلو گیری از اصطکاک و گرم شدن و سائیده شدن  قسمت های مختلف اتومبیل

32-کار ترموستات در موتور چیست؟ کنترل دمای اتومبیل که معمولا آن را بین 70تا80درجه ثابت نگه می دارد.

33-کار ضد یخ در اتومبیل چیست؟ ضد یخ به عنوان ضد جوش و ضد خورندگی نیز استفاده می شود.

34-چرا رادیاتور را نباید از مخلوط آب و ضد یخ به طور کامل پر کرد؟ چون در هنگام گرم شدن  مقدار اضافی آن خارج شده و به هدر می رود.

35-چرا در شیر های آب از واشر استفاده می شود؟ برای آب بندی و جلوگیری از چکه کردن آب

36-******-شیر آلات بهداشتی را تعریف کنید؟1سطر ص96

37-چرا نسبت به تعویض واشر شیر های آب باید حساسیت نشان داد؟ برای صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفتن آب

38-اجزای مهم شیر دنباله کوتاه را نام ببرید؟ بدنه-مغزی

39-مغزی شیر دنباله کوتاه از چه قسمت هایی  تشکیل شده است؟ حلزونی –مهره و در پوش-بدنه-مغزی

40-شیر مخلوط تو کاسه چیست و چه کار بردی دارد؟3سطر ص98

41-قسمت های اصلی شیر مخلوط را نام ببرید؟3سطرص98

42-مغزی شیر مخلوط چیست؟1سطرص99

43-شیر کنترل یا پیسوار چیست و چه کاربردی دارد؟5/2سطرص103

44-******* برای آب بندی محل اتصال مغزی به بدنه شیر مخلوط از چه چیزی استفاده می شود؟ واشر تخت فیبری یا پلاستیکی



:: موضوعات مرتبط: حرفه و فن
تاریخ انتشار : یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری
به نام خدا واحد 4 کار با چوب سال سوم

1-فراورده های مهم چوب را نام ببرید؟1-کاغذ2-فیبر با جرم مخصوص متوسط  MDF  3-تخته های مرکب (کمپوزیت چوب)4-پانل های چوب سیمان و چوب گچ5-صفحات عایق صدا و حرارت و برودت

2-کاغذ چیست و چگونه تهیه می شود؟5سطر ص67

3-منظور از چیپس در کاغذ ساز ی چیست؟ خرده چوب هایی که به وسیله دستگاه چوب خرد کن خرد شده اند

4-چرا از سوزنی بر گان بیشتر در کاغذ سازی استفاده می شود؟2سطرص67

5-کارخانجات مهم کاغذ سازی ایران را نام ببرید؟ این کارخانجات از چوب چه نوع در ختانی استفاده می کنند؟4سطر ص67

6-برای تهیه کاغذ از کدام گیاهان غیر چوبی می توان استفاده کرد؟2سطر ص67

7-در کارخانه کاغذ سازی هفت تپه اهواز از چه ماده ای برای  کاغذ سازی استفاده می کنند؟ تفاله نیشکر یا باگاس

8-تخته فیبر با جرم مخصوص متوسط یا MDFچگونه تهیه می شود؟6سطر ص68

9-به منظور افزایش مقاومت تخته فیبر با جرم مخصوص متوسط چه کار می کنند؟2سطرص68

10-تخته های فیبر با جرم مخصوص متوسط چه کار بردی دارند؟2سطر ص69

11-روکش مصنوعی چیست؟4سطر ص70

12-روکش های مصنوعی چگونه تهیه می شوند؟2سطرص71

13-روکش های مصنوعی چه کاربردی دارند؟ تزئینات –مبلمان-قفسه آشپز خانه

14-چرا در ساخت میز آشپز خانه از روکش مصنوعی استفاده می شود؟ زیرا در برابر رطوبت و حرارت مقاوم است

15-تخته های مرکب یا کمپوزیت چه نوع تخته هایی هستند؟

3سطر ص71و72

16-پانل های چوب سیمان و چوب گچ چگونه تهیه می شوند؟5سطرص72

17-پانل های چوب سیمان و چوب گچ چه کار بردی دارند؟4سطرص72

18-صفحات عایق صدا و حرارت و برودت چگونه ساخته می شوند؟2سطر ص73

19- صفحات عایق صدا و حرارت و برودت چه کار بردی دارند؟2سطر ص73

20-*******-عوامل تخریب کننده چوب را نام ببرید؟1سطرص74

21-عوامل بیولوژیکی تخریب کننده چوب شامل چه موارد ی می باشد؟1سطر ص74

22-کدام گروه از عوامل بیولوژیکی تخریب کننده چوب بیشترین خسارت را به چوب می زنند؟5/1سطرص74

23-*******قارچ ها چگونه باعث تخریب چوب می شوند؟4سطر ص74

24-چگونه می توان پوسیدگی چوب ها را با دست تشخیص داد؟5/1سطر ص74

25-عوامل مورد نیاز برای رشد قارچ ها را توضیح دهید؟5/1سطر ص76

26-چگونه می توان از نفوذ قارچ ها به چوب جلوگیری کرد؟1-خشک کردن چوب در کوره های چوب خشک کنی2-اشباع کردن چوب با ماده شیمیایی کرئوزوت

27-حشرات چوب خوار چگونه باعث تخریب چوب می شوند؟5سطرص76

28-*****چگونه می توان با حشرات چوب خوار مبارزه کرد؟4سطرص76

29-کدام حشرات به چوب صدمه می زنند؟ سوسک صدا دار-موریانه-زنبور معمولی کاج

30-از کدام ابزار در خط کشی چوب استفاده می کنند؟ خط کش تیره دار –پرگار -خط کش معمولی

31-*****خط کش تیره دار چیست و چه کار بردی دارد؟2سطرص78

32-پرگار چیست و چه کاربردی دارد؟1سطر ص78



:: موضوعات مرتبط: حرفه و فن
تاریخ انتشار : یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392 |
نوشته شده توسط : جعفری
soalherfeh897.jpg

:: موضوعات مرتبط: نمونه سوال، حرفه و فن
:: برچسب‌ها: نمونه سوال حرفه
تاریخ انتشار : یکشنبه سوم آذر 1392 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری

ردیف

بسمه تعالی

سازمان آموزش وپرورش استان آذر بایجان شرقی

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان میانه

آزمون حرفه وفن سال سوم راهنمایی مدرسه نمونه دولتی استاد شهریار میانه

نام:.......................نام خانوادگی:..........................کلاس:.........تاریخ امتحان:۱۰/2/92

مدت امتحان:45دقیقه   طراح سوال:مرتضی پور

بارم

1

زمان هرس در ختان بعداز بیدار شدن آن ها از خواب زمستانه است.

صحیح                                                               غلط

25/0

2

احتیاجات  غذایی انسان در همه مراحل زندگی یکسان نیست.

صحیح                                                              غلط

25/0

3

به قسمتی از موتور الکتریکی که در درون موتور دوران می کند.................................می گویند؟

الف-استاتور           ب-قطب ها            ج-بدنه                     د-رتور

25/0

4

رشد وتکامل کودک به دو عامل.......................ومحیط زندگی وابسته است.

الف- بهداشت                        ب-سلامت                       ج-وراثت                  د-استراحت

25/0

5

شیر الات بهداشتی وسایلی هستند که به کمک آن ها می توان مقدار مصرف یک.................را کنترل کرد.

 

25/0

6

را ه ها شریان های حیاتی یک کشورند که......................وحمل ونقل رویث آن ها انجام می گیرد.

 

25/0

7

از انواع شکل های تاج درختان دو مورد بنویسید.

 

5/0

8

برای جلو گیر ی از سقوط اجسام ومصالح از ارتفاع در ساختمان سازی روی سر شهروندان از چه چیزی استفاده می کنند؟

 

5/0

9

سوخت موتور خودرو ها ممکن است از چه موادی باشد؟3مورد

 

75/0

10

تکثیر ماهی به چند صورت انجام می گیرد؟ آن ها را بنویسید.

 

5/0

11

در تغذیه  طبیعی زنبور عسل از چه چیز هایی استفاده می کنند؟

 

5/0

12

از روغن شفیره ی کرم ابریشم در چه مواردی استفاده می شود؟یک مورد بنویسید

 

25/0

13

برای اینکه لباس های نخی وکتانی بعد از شستشو بیش از اندازه چروک نشوند چه باید کرد؟

 

5/0

14

تب شدید چه عوارضی در کودکان بوجود می آورد؟

 

5/0

15

چرا برای تهیه روکش های مصنوعی آن ها را از داخل چسب یا رنگ مخصوص عبور می دهند؟

 

5/0

16

فناوران باید دو اصل مهم بهداشتی رادر انتخاب مواد رعایت کنند آن ها را بنویسید.

 

5/0

17

از کاربرد های سلف در الکترونیک دو مورد بنویسید؟

 

5/0

18

مار مالاد چیست؟

 

5/0

19

چرا در دوران بارداری وشیر دهی تغذیه مادر بسیار اهمیت دارد؟

 

5/0

موفق وپیروز باشید.                         مرتضی پور



:: موضوعات مرتبط: حرفه و فن
تاریخ انتشار : سه شنبه دهم اردیبهشت 1392 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری
 


:: موضوعات مرتبط: حرفه و فن
تاریخ انتشار : یکشنبه سیزدهم اسفند 1391 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری
 


:: موضوعات مرتبط: حرفه و فن
تاریخ انتشار : شنبه دوازدهم اسفند 1391 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری

به نام خدا واحد 7 خوراک

1-آیا افراد در سنین مختلف با فعالیت های متفاوت به غذای یکسانی نیازدارند؟ خیر زیرا میزان نیاز افراد به انرژی متفاوت است ورشد افراد در سنین مختلف یکسان نیست.

2-اگر غذای انسان متناسب با نیاز او نباشد چه مسائلی ایجاد می شود؟ انسان دچار سوء تغذیه می شود.

3-سلامت انسان تا حد زیادی به چه چیزی بستگی دارد؟به غذایی که می خورد.

4-غذای مناسب چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟2سطر ص123

5-*********غذای مناسب باید.سالم.......و..کافی........و.....متنوع....باشد.

6-چنان چه هریک از مواد غذایی به مقدار کم یا بیشتر از حد نیاز به بدن برسد چه مشکلی ایجاد می شود؟5/2سطر ص124

7-میزان نیاز های غذایی انسان را با چه واحدی تعیین می کنند؟کالری

8-کالری چیست؟5/1سطر ص124

9-از سوختن یک گرم مواد قندی نشاسته ی و پروتئینی چند کالری انرژی تولید می شود؟4کالری

10-از سوختن یک گرم چربی چند کالری انرژی تولید می شود ؟9کالری

11-*****-دسترسی مردم به مواد غذایی ونحوه استفاده از آنها در مناطق مختلف به چه عواملی بستگی دارد؟5/2سطر ص126

12- پنج گروه اصلی ویک گروه متفرقه مواد غذایی را بنویسید؟4سطرص126

13-برنامه غذایی روزانه چگونه باید باشد؟3سطر ص126

14-در چه دورانی نیاز های غذایی افزایش می یابد؟4سطر ص130

15-در چه دورانی میزان نیاز های غذایی انسان کم می شود؟5/1سطر ص130

16-مناسب ترین غذا برای کودک تا سن 6 ماهگی چیست؟شیر مادر

17-در صورتی که کودک به هر دلیلی از شیر مادر محروم شود چه کار باید کرد؟اورا باید با شیر مصنوعی تغذیه کرد.

18-از چه دورانی می توان به کودک غذای کمکی داد؟از 6 ماهگی به بعد.

19-هر فرد در سنین مدرسه به چند وعده غذایی نیاز دار د؟سه وعده غذای اصلی  دو وعده میان وعده

20-*******-اهمیت صبحانه را در تغذیه دانش آموزان را بنویسید؟4سطرص132

21-******-چرا نوجوانان به مواد غذایی بیشتری نیاز دارند؟5/2سطرص132

22-در سنین نوجوانی بخشی از نیاز های غذایی فرد چگونه تامین می شود؟ از طریق میان وعده

23-یک میان وعده خوب باید از چه غذا هایی تشکیل شود؟5/1سطر ص133

24-******-عادت های بد غذایی در دوران نوجوانی و جوانی زمینه را برای بروز کدام بیماریها فراهم می کند؟ بیماریهای قلبی و عروقی و فشار خون و انواع سرطان ها

25-در دوران بارداری و شیردهی چرا باید به تغذیه مادر توجه کرد؟5/1سطر ص133

26-در دوران بارداری چگونه باید مادر را تغذیه کرد؟2سطر ص133

27-در دوران شیر دهی چگونه باید مادر را تغذیه کرد؟2سطر ص133

28-منظور از دوران نقاهت چیست؟5/1سطرص134

 

 

 

29-********-هدف از غذا خوردن چیست؟2سطرص135

30-*****غذای خانواده چگونه باید تهیه شود؟5/1سطر ص136

31-محل صرف غذا چگونه باید باشد؟5/1سطر ص136

32-چه عواملی غذا را دل چسب تر و اشتها را بیشتر می کند؟5/2سطر ص136

33-چند نکته ضروری هنگام غذا خوردن را بنویسید؟9سطر ص136

34-روش ضد عفونی کردن سبزی ها را بنویسید؟4سطرص138

35-چگونه باید لباس ها را لکه گیری کرد؟ با استفاده از روشهای مختلف لکه گیری

36-در شست و شوی لباس ها چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟2سطرص145

37-*****لکه را تعریف کنید؟1سطرص145

38-***-لکه گیری یعنی چه؟1سطرص145

39-چرا از روش های مختلف لکه گیری استفاده می کنند؟1سطر ص145

40-قبل از پاک کردن لکه ها چه کار باید کرد؟5/1سطرص145

41-چرا باید بلا فاصله پس از شناسایی لکه اقدام به بر طرف کردن آن کرد؟5/1سطرص145

42-چه عواملی باعث به وجود آمدن لکه می شود؟1سطرص145

43-چگونه می توان لکه شمع را پاک کرد؟4سطرص146

44-چگونه می توان لکه جوهر را از پارچه سفید پاک کرد؟1سطرص146

45-چگونه می توان لکه جوهر را از پارچه رنگی پاک کرد؟2سطرص146

46-چگونه می توان لکه لاک ناخن را برطرف کرد؟5/4سطرص146

47-روش پاک کردن لکه آدامس و انواع چسب را توضیح دهید؟2سطرص146

48-چگونه می توان لکه قهوه یا چای را پاک کرد؟5سطرص146

49-روش پاک کردن لکه خون را توضیح دهید؟5/5سطر ص147

50-در هنگام استفاده از مواد سفید کننده چه نکاتی را باید رعایت کرد؟از دستکش مناسب استفاده شود-برای لباسهای رنگی استفاده نشود-در فضای بسته مثل حمام استفاده نشود.

51-استفاده بیش از اندازه از مواد سفید کننده چه زیان هایی به محیط زیست وارد می کند؟موجب ازدیاد بیش از اندازه جلبک ها شده واکسیژن آب را کاهش می دهددر نتیجه موجب از بین رفتن آبزیان می شود.

52-قبل از شست وشوی واتوکردن لباس ها به چه نکاتی باید توجه کرد؟4سطرص148

53-روش شستن لباس های نخی وکتانی را توضیح دهید؟6سطرص148

54-روش اتوکردن لباس های نخی وکتانی را توضیح دهید؟2سطرص148

55-روش شستن لباس های پشمی وبافتنی را توضیح دهید؟3سطرص149

56-روش خشک کردن لباس های پشمی وبافتنی را توضیح دهید؟3سطرص149

57-*******-چرا نباید لباس های بافتنی وپشمی را پس از شستن آویزان کرد؟1سطرص149

58-روش اتو کردن لباس های بافتنی وپشمی را توضیح دهید؟6سطر ص149

59-چرا نباید لباس های پشمی را اتو کرد؟زیرا در بسیاری از مواقع باعث تغییر شکل لباس می شود وهمچنین باعث نمدی شدن وبراق شدن سطح لباس می شود.



:: موضوعات مرتبط: حرفه و فن
تاریخ انتشار : پنجشنبه دهم اسفند 1391 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری

به نام خدا واحد 7 خوراک دوم راهنمایی

1-حدیثی درمورد غذا خوردن بیبه نان کنید؟1سطر ص130

2-نشانه های مسمومیت غذایی را بنویسید؟ اسهال –استفراغ-سر درد –سر گیجه-شکم درد –دل پیچه

بقیه در ادامه مطلب



:: موضوعات مرتبط: حرفه و فن
تاریخ انتشار : پنجشنبه سوم اسفند 1391 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری

بارم

بسمه تعالی

مدیریت آموزش وپرورش میانه

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی استاد شهریار میانه

آزمون حرفه وفن سال سوم راهنمایی سال تحصیلی

نام:                        نام خانوادگی:                         کلاس:                    تاریخ آزمون :             مدت آزمون :60 دقیقه                                                           طراح :مرتضی پور

ردیف

5/1

جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب پر کنید .

الف-فرآیند ............ . بعد از احساس وجود مشکلی که برای انسان اهمیت دارد آغاز می شود .

ب-واحداندازه گیری مقاومت الکتریکی را ...............می گویند

 ج-تب شدید موجب ................کودک و آسیب رسیدن به ....................او می شود .

د-سوزنی برگان به جهت داشتن ...........................نسبت به پهن برگان برای کاغذ سازی منا سب ترند.

ت-برای راه اندازی و روشن کردن موتور اتومبیل از ................... استفاده می شود

 

1

75/0

- پاسخ صحیح را با علامت ×مشخص کنید .

*برای حفظ سلامتی مادر و جنین در صورت کامل نبودن واکسیناسیون مادر  چه واکسنی را باید به او تزریق کرد؟

الف) سرخجه                     ب)کزاز                         ج) سل                             د ) هپاتیت ب

**از در هم رفتن الیاف سلولزی و پرس انها ساخته می شود

الف) چیپس                       ب) خمیر کاغذ                   ج ) کاغذ                         د) پانل

***در سیستم انتقال قدرت امکان تعویض دنده را فراهم می کند

الف) دیفرانسیل                   ب)جعبه دنده                      ج)گیربکس                     د) کلاچ

 

2

1

جملات صحیح و غلط را مشخص کنید                                                                                  

الف) فنر بندی مجموعه وزن خودرو و سرنشینان وبار را تحمل می کند            صحیح              غلط

ب)روکش مصنوعی در برابررطوبت و حرارت مقاوم است                         صحیح              غلط

ج)نیروی دفاعی بدن کودکان بخصوص در سال اول زندگی بسیار قوی است     صحیح      غلط          

د)قسمت گردان موتور را  روتور می گویند                             صحیح                   غلط      

     

3

75/0

جملات مرتبط را از ستون اول به ستون دوم با کشیدن خط مشخص کنید

              ستون اول                                                                       ستون دو م            بیماری که دانشمندان هنوز موفق به کشف واکسن آن نشده اند  *                      *   آبله  

      بیماری که در جهان نابود شده است                              *                          * هپاتیت ب

      بیماری که در حال نابود شدن در جهان است                    *                         *  ایدز

                                                                                                             * فلج اطفال  

 

 

4

1

ابزار شناسی

الف )هرگاه بخواهیم یک لامپ را از دو نقطه خاموش وروشن کنیم از آن استفاده می کنیم

ب)برای اندازه گیری مقدار ولتاژ جریان و مقاومت الکتریکی از این دستگاه استفاده می کنند

ج)برای یکسان کردن پهنا و ضخامت تخته های کوچک و خط کشی اتصالات استفاده می شود

د) وسایلی که به کمک آنها می توان مقدار مصرف یک مایع را کنترل کرد

 

5

5/0

دو اصل مهم بهداشتی که در انتخاب مواد برای تولید محصول فن آوری لازم است چیست؟

 

 

6

5/0

برای تقویت میدان مغناطیسی سلف چه می کنند؟

 

7

5/0

رشد وتکامل کودک به چه عواملی وابسته است ؟

 

8

5/0

دو مورد از راههای مبارزه با حشرات چوبخوار را بنویسید ؟

 

9

5/0

قدرت ترمز در اثر چه چیز ایجاد می شود؟

 

10

5/0

-وظیفه دینام در اتومبیل چیست ؟                                                                              

 

11

موفق باشید   مرتضی پور       لطفا نظر دهید



:: موضوعات مرتبط: نمونه سوال، حرفه و فن
تاریخ انتشار : سه شنبه دوازدهم دی 1391 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری

بارم

بسمه تعالی

مدیریت آموزش وپرورش میانه

مدرسه راهنمایی فرهنگ

آزمون حرفه وفن سال دوم راهنمایی

نام:                      نام خانوادگی:                        کلاس :              تاریخ آزمون :                    مدت آزمون :60 دقیقه                                                               طراح : مرتضی پور

ردیف

5/1

جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب پر کنید .

الف-به کلیه کارهایی مانند طراحی و تغییر مواد که برای تبدیل ورودی به یک محصول انجام می گیرد ................می گویند.

ب- قطعات الکترونیکی با جریان برق............... کارمی کنند.

ج-معمولا داروها به پیشگیری  و ..............و................... بیماری کمک میکنند

د-خشک کردن چوب در هوای آزاد بسته به نوع چوب و ......................آن طولانی می شود.

ت-برای جوشکاری از دستگاه هایی به نام .............یا دینام استفاده می شود.

 

1

75/0

پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید

*صفحه کلید جزء کدام قسمت سیستم رایانه است

الف) ورودی                     ب)پردازش                      ج)خروجی                        د)فرآیند

**کدام یک از خصوصیات چوب خشک شده در کوره های چوب خشک کنی نمی باشد

الف )روشن تر است      ب) فاقد پوسیدگی اس      ج)سخت ومحکم است        د)قابل رنگ زدن است

***کدام رفتار نا سالم در گروه کم خطر قرار دارد

الف)رانندگی با سرعت      ب)دوستی با افراد نا باب         ج)ورزش نکردن     د)استفاده زیاد از دارو

2

75/0

جملات صحیح و غلط را مشخص کنید

الف)سیم اتصال به زمین باعث ایجاد جرقه و آتش سوزی نمی شود.                          صحیح                       غلط

ب)برای تشخیص سختی و نرمی چوبها از اره رنده و مغار استفاده می کنند                صحیح                      غلط  

ج)لحیم کاری در صنعت  در و پنجره سازی کاربرد فروانی دارد                           صحیح                      غلط

3

1

جملات مرتبط را از ستون اول به ستون دوم با کشیدن خط مشخص کنید

                           ستون اول                                                                          ستون دوم

 مصرف این داروها میزان فعالیت بدن را کاهش مید         *                              *     داروی مجاز

داروهایی که فایده آن بیشتر از زیان آن است                   *                        *  داروی محرک

داروهایی که در کار طبیعی بدن اختلال ایجاد می کند وفعالیت آنرا زیاد میکند *         *  داروی کاهنده

این داروها در بدن تغییرات بد و منفی ایجاد می کند و خطر ناک است      *        *  داروی غیر مجاز

 

4

75/0

ابزار شناسی

الف )نوعی ابزار کنده کاری در چوب است

ب)برای گرم کردن محل لحیم کاری از این ابزار استفاده می شود

ج)برای نگاه کردن به شعله جوشکاری باید از آن استفاده کرد

 

5

75/0

ورودی یک سیستم را تعریف کنید ؟با یک مثال

 

6

5/0

مقدار مقاومت اهمی شکل زیر را حساب کنید (فقط بر حسب اهم)                          

 رنگهای آن به ترتیب از چب به راست عبارتند از قرمز-آبی-سبز

7

5/0

چه عواملی موجب خالی شدن ذخایر آ ب و آلودگی آن شده است ؟ (دو مورد )

 

8

5/0

چرا لازم است چوبها را خشک کرد ؟(مزایای چوب خشک شده چیست ؟ )2 مورد

 

9

5/0

چرا نباید نوک هویه داغ را داخل روغن لحیم فرو برد ؟

 

10

5/0

کار ترانزیستور چیست ویک نوع ترانزیستور نام ببرید؟

 

11

موفق وپیروز باشی

:: موضوعات مرتبط: نمونه سوال، حرفه و فن
تاریخ انتشار : دوشنبه یازدهم دی 1391 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری

به نام خدا واحد 6 ساختمان سازی سال دوم راهنمایی

1-برای ساخت یک ساختمان در یک محل چه کار باید کرد؟ 5/2سطرص107

2-******-برداشت نقشه چیست؟2سطر ص107و108

3-نقشه بردارها چه چیزهایی را اندازه می گیرند؟5/1سطرص108

4-تار دوربین چیست؟2سطرص108

5-دوربین نقشه برداری چه کار بردهایی دارد؟ کنترل عمود بودن ستونها- اندازه گیری فواصل- اندازه گیری اختلاف ارتفاع-مشخص کردن امتداد خطوط

6-چگونه می توان عمود بودن یک ستون را بوسیله ی دوربین کنترل کرد؟2سطرص108

7-نقشه خانه عبارت از چیست؟2سطرص109

8-نقشه ی خانه چگونه بدست می آید؟1سطرص109

9-بهترین روش انتقال اطلاعات ساختمانی چیست؟1سطرص109

10-چرا باید در ترسیم نقشه از علائم اختصاصی استفاده شود؟5/1سطرص109

11-در نقشه های ساختمانی از کدام علائم استفاده می شود؟ کادر نقشه-نقشه-جدول مشخصات نقشه-راهنما وتوضیحات-علامت شمال

12-کادر نقشه چیست؟3سطرص109

13-محل نقشه کجاست وچگونه باید رسم شود؟2سطرص109

14-جدول مشخصات نقشه شامل چه مواردی می باشد؟5/2سطرص109

15-چرا در نقشه های ساختمانی از راهنما وتوضیحات استفاده می شود؟3سطرص109

16-چرا در هر نقشه ساختمانی باید علامت شمال وجود داشته باشد؟1سطرص109

17-علامت شمال در کجای نقشه قرار می گیرد؟5/1سطرص109

18-وسایل مورد نیاز در نقشه کشی را نام ببرید؟تخته رسم-خط کش T-کاغذ نقشه کشی-راپید یا قلم جوهری-نقاله-گونیا-مداد-پاک کن-نوار چسب-پرگار

19-تخته رسم چیست وچه کار بردی دارد؟5/2سطرص111

20-خط کش تی چیست وچه کاربردی دارد؟2سطرص111

21-انواع خط کش تی را نام ببرید؟ ثابت-متحرک

22-انواع کاغذ نقشه کشی را نام ببرید؟ پوستی-کالک

23-کاغذ پوستی چیست وچه کاربردی دارد؟1سطرص111

24-کاغذ کالک چیست وچه کار بردی دارد؟1سطرص111

25-راپید یا قلم جوهری چیست وچه کاربردی دارد؟2سطرص111

26-چرا از رایانه برای ترسیم نقشه استفاده می شود؟ زیرا هم دقت وهم سرعت عمل زیادی دارد.

27-ژالون چیست؟میله های آلومینیمومی سبکی هستند که در نقشه برداری برای مشخص کردن امتداد یک خط راست یا جاده از آن ها استفاده می شود.

28-اجزای اصلی ساختمان را نام ببرید؟ پی- ستون -دیوار –پله-سقف

29-پی چیست وچرا در ساختمان سازی اقدام به پی سازی می کنند؟4سطرص118

30-*****عرض وطول وعمق پی ساختمانها به چه عواملی بستگی دارد؟1سطرص118

31-ستون چیست ودر ساختمان چه کاربردی دارد؟2سطرص118

32-انواع ستونها را نام ببرید؟ آهنی-بتنی

33-دیوارچگونه بوجود می آید؟5/1سطرص119

34-انواع دیوار ها را نام ببرید؟دیوار حمال یا باربر-دیوار جداکننده یاغیر باربر

35-دیوار حمال یا باربر چیست؟2سطرص119

36-دیوار جدا کننده یا غیر باربر چیست؟2سطرص119

37-راه پله چیست ودر ساختمان چه کار بردی دارد؟5/1سطرص120

38-تعداد مناسب پله های بین دو پاگرد چند عدد است؟7تا9

39-***منظور از دست انداز کنار پله ها چیست؟1سطر ص120

40-***پاگرد یا خسته گیر چیست؟1سطرص120

41-عرض وطول وارتفاع مناسب پله در ساختمان های مسکونی چگونه باید باشد؟2سطرص120

42-سقف چیست؟5/1سطرص120

43-یکی از کارهای مهمی که در ساختن یک بنا اهمیت دارد چیست؟1سطرص124

44-مهندسان سا ختمان چه چیز هایی را محاسبه می کنند؟3سطرص124



:: موضوعات مرتبط: نمونه سوال، حرفه و فن
تاریخ انتشار : دوشنبه یازدهم دی 1391 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری

به نام خدا واحد 5 آشنایی با خودروسال سوم راهنمایی

1-عامل حرکت خودرو ها چیست؟ نیرویی که در موتور اتومبیل تولید می شود

2-استفاده از کدام وسایل ایمنی در موقع رانندگی لازم است؟ کمربند ایمنی –کیسه هوا

3-ترافیک چیست؟1سطرص86

4-کمر بند ایمنی چیست؟وچرا از آن در هنگام رانندگی استفاده می شود؟2سطرص87

5-***خودرو چیست؟1سطرص87

6-****-بخش های اصلی یک خودرو را نام ببرید؟2سطرص87

7-یک خودرو سواری به طور متوسط از چند قطعه تشکیل شده است؟13000قطعه

8-حدود چند قطعه یک خودرو سواری متحرکند؟1500قطعه

9-****کار موتور اتومبیل چیست؟1سطرص88

10-*****سوخت موتور اتومبیل ها ممکن است از چه موادی باشد؟ بنزین-گازوئیل-گاز

11-****وظیفه سیستم انتقال قدرت اتومبیل چیست؟5/1سطر ص88

12-***سیستم انتقال قدرت اتومبیل شامل چه بخش هایی می باشد؟کلاچ-جعبه دنده-دیفرانسیل

13-کلاچ چیست؟1سطر ص88

14-جعبه دنده یا گیر بکس چیست؟5/1سطرص88

15-دیفرانسیل چیست؟1سطرص88

16-کاربرد باتری در خودرو چیست؟ برای بکار انداختن استارت وروشن کردن چراغها وبوق اتومبیل بکار می رود

17-چراغهای خودرو نور خود را از کدام منبع انرژی دریافت می کنند؟باطری و دینام

18-وظیفه استارت در خودرو چیست؟1سطر ص89

19-استارت نیروی خود را از کدام منبع انرژی دریافت می کند؟ باطری

20-باطری چیست؟2سطرص90

21-مایع داخلی باطری از چه موادی تشکیل شده است؟5/1سطرص90

22-دینام یا ژنراتور اتومبیل چیست وچه کار بردی دارد؟3سطرص90

23-چرا در اتومبیل ها از سیستم فنر بندی استفاده می کنند؟5/2سطرص90

24-هدایت وفرمان اتومبیل چگونه انجام می گیرد؟1سطرص91

25-انواع فرمانهای اتومبیل ها را نام ببرید؟ مکانیکی-هیدرولیکی

26-نیروی موتور چگونه باعث حرکت اتومبیل می شود؟1سطرص91

***27-لاستیک ها در خودرو چه کاری انجام می دهند؟1سطرص91

28-حداقل عمق آج لاستیکها ی استاندارد چقدر باید باشد؟7میلیمتر

29-دستگاه ترمز اتومبیل چگونه عمل می کند؟1سطر ص91

30-بدنه وشاسی چیست وچه کار بردی دارد؟2سطرص92

31-چرا قسمت های مختلف موتور اتومبیل را روغن کاری می کنند؟ برای جلو گیری از اصطکاک وگرم شدن وسائیده شدن  قسمت های مختلف اتومبیل

32-کار ترموستات در موتور چیست؟ کنترل دمای اتومبیل که معمولا آن را بین 70تا80درجه ثابت نگه می دارد.

33-کار ضد یخ در اتومبیل چیست؟ ضد یخ به عنوان ضد جوش وضد خورندگی نیز استفاده می شود.

34-چرا رادیاتور را نباید از مخلوط اب وضد یخ به طور کامل پر کرد؟ چون در هنگام گرم شدن  مقدار اضافی آن خارج شده وبه هدر می رود.

35-چرا در شیر های آب از واشر استفاده می شود؟ برای آب بندی وجلوگیری از چکه کردن آب

36-******-شیر آلات بهداشتی را تعریف کنید؟1سطر ص96

37-چرا نسبت به تعویض واشر شیر های آب باید حساسیت نشان داد؟برای صرفه جویی وجلوگیری از هدر رفتن آب

38-اجزای مهم شیر دنباله کوتاه را نام ببرید؟بدنه-مغزی

39-مغزی شیر دنباله کوتاه از چه قسمت هایی  تشکیل شده است؟حلزونی –مهره ودر پوش-بدنه-مغزی

40-شیر مخلوط توکاسه چیست وچه کار بردی دارد؟3سطر ص98

41-قسمت های اصلی شیر مخلوط را نام ببرید3سطرص98

42-مغزی شیر مخلوط چیست؟1سطرص99

43-شیر کنترل یا پیسوار چیست وچه کاربردی دارد؟5/2سطرص103

44-******* برای آب بندی محل اتصال مغزی به بدنه شیر مخلوط از چه چیزی استفاده می شود؟ واشر تخت فیبری یا پلاستیکی

www.nemonehshahriyar.blogfa.com

 

 



:: موضوعات مرتبط: نمونه سوال، حرفه و فن
تاریخ انتشار : دوشنبه یازدهم دی 1391 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری

به نام خدا واحد 3 بهداشت   سوم راهنمایی

1-میکروب چیست؟1سطر ص44

2-میکروب ها چگونه انسان را بیمار می کنند؟1سطر ص44

3-×××-بیماری های واگیر را تعریف کنید؟5/1سطر ص44

4-میکروب های بیمار ی زا چه تاثیر ی در بدن انسان دارند؟4سطر ص44

5-×××××××-بهتر ین وموثرترین راه پیشگیری از بیماری های دوران کودکی چیست؟ واکسیناسیون به موقع

6-چگونگی کشف واکسن را توضیح دهید؟5/3سطر ص44

7-×××××-واکسن چیست؟2سطر ص44

8-ایمن سازی یا واکسیناسیون چیست؟4سطر ص44

9-کدام بیماری در اثر واکسیناسیون همگانی در جهان نابود شده است؟آبله

10-کدام بیماری در اثر واکیسناسیون در حال نابودی است؟فلج اطفال

11-کدام بیماری نه واکسن ونه درمان قطعی دارد؟ایدز

12-علاوه بر واکسیناسیون از چه راه های دیگر می توان از بیماری پیشگیری کرد؟5/1سطر ص45

13-در ایران برنامه واکسیناسیون از چه سنی شروع می شود وشامل چه واکسن هایی است؟از بدو تولد-ب.ث.ژ(واکسن سل)-فلج اطفال-هپاتیت ب

14-نوجوانان به چه واکسن هایی نیاز دارند؟واکسن های دوگانه دیفتری وکزاز

15-هفت بیماری مهم کودکان را که با واکسیناسیون می توان از آنها جلوگیری کرد نام ببرید؟1سطر ص46

16-کدام بیماری در صورت واکسیناسیون حتی ممکن است به صورت خفیف تر با عوارض کمتر بروز کند؟اوریون

17-کودکی که واکسینه نشده است ممکن است در معرض چه بیماری هایی قرار گیرد؟5/4سطر ص46

18-××××معنای رشد چیست؟1سطرص52

19-××××-تکامل را تعریف کنید؟1سطر ص52

20-رشد وتکامل از چه دوره ای شروع می شوند؟دوره جنینی

21-×××-رشد وتکامل به چه عواملی بستگی دارند؟وراثت ومحیط زندگی

22-وراثت ومحیط چگونه بر رشد کودک تاثیر می گذارند؟5/2سطر ص52

23-مراقبتها برای ر شد وتکامل کودک باید در چه دورانی باشد؟5/1سطر ص52

24-مراقبت های قبل از ازدواج را توضیح دهید؟5/2سطر ص52

25-مراقبتهای دوران بار داری را توضیح دهید؟5/3سطر ص52و53

26-برای حفظ سلامت جنین ومادر چه کار باید کرد؟2سطر ص53

27-چرا باید از کودک مراقبت شود؟3سطر ص54

28-چرا باید به نیازهای روانی واجتماعی کودک توجه شود؟5/2سط رص54

29-مناسب ترین وبهداشتی ترین غذا برای کودک تا سن 6ماهگی چیست؟شیر مادر

30-شیر مادر چه تاثیر ی در رشد کودک دارد؟5/1سطر ص54

31-چه موقعی می توان به کودک غذای کمکی داد؟از 6ماهگی به بعد

32-غذای کمکی کودک چگونه باید باشد؟1سطر ص55و56

33-در بهداشت فردی کودک به چه مواردی باید توجه شود؟4سطرص56

34-محل خواب واستراحت کودک چگونه باید باشد؟5/1سطر ص56

35-برای حفظ سلامت دندان های کودک چکار باید کرد؟5سطر ص56

36-مراقبت های بهداشتی ودرمانی کودک را توضیح دهید؟4سطر ص56

37-بهداشت روانی کودک را توضیح دهید؟3سطر ص56و57

38-چگونه می توان با بازی به رشد ویاد گیری کودک کمک کرد؟5/1سطر ص57

39-چرا والدین ومراقبان کودک باید مراقب رفتار خود باشند؟2سطر ص57

40-چه حوادث وخطراتی در کمین کودکند؟2سطر ص57و58

41-×××-چرا بستری کردن کودکان بیمار در خانه بهتر است؟5/1سطر ص59

42-******-مهمترین نکته در پرستاری کودکان چیست؟1سطر ص59

43-محل استراحت بیمار چگونه باید باشد؟3سطر ص59

44-**********-تب شدید چه عوارضی برای کودک دارد؟1سطر ص59

45-چگونه می توان تب کودک را بایین آورد؟5سطر ص59

46-در صورت استفراغ کودک چه کار باید کرد؟1سطر ص59

47-غذای بیمار چگونه باید باشد؟1سطر ص59

48-*******علایم حیاتی بدن را نام ببرید؟درجه حرارت بدن –نبض-تنفس-میزان فشار خون

49-تب چیست؟2سطر ص60

50-تنفس طبیعی چگونه است؟1سطر ص61

51-نبض چیست وچگونه احساس می شود؟2سطر ص61

 

 

 

 

 

 



:: موضوعات مرتبط: نمونه سوال، حرفه و فن
تاریخ انتشار : دوشنبه یازدهم دی 1391 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری

به نام خدا واحد 2 کار بابرق  سوم راهنمایی

1-تفاوت پنکه واتوی برقی را بنویسید؟ 1سطر ص27

2-چه عاملی باعث به حرکت در اوردن پروانه پنکه می شود؟ 1سطر ص27

3-چگونه می توان یک لامپ را از دونقطه خاموش وروشن کرد؟ بوسیله کلید تبدیل

4-کلید تبدیل چه کار بردی دارد؟2سطر ص27

5-اجزای کلید تبدیل را بنویسید؟1سطر ص27

6-شمای فنی مدار کلید تبدیل را رسم کنید؟4سطر ص28

7-شمای حقیقی مدار کلید تبدیل را رسم کنید؟5سطر ص28

8-اگر در موقع بستن مدار کلید تبدیل جای سیم مشترک با یکی از سیم های غیر مشترک عوض شود مدار چگونه عمل خواهد کرد؟2سطر ص30

9-نقش موتور الکتریکی در لوازم خانگی چیست؟1سطر ص30

10-چند نمونه از کاربردهای موتور الکتریکی در اندازه های کوچک را نام ببرید؟اسباب بازی- ضبط صوت-برف پاک کن اتومبیل

11- چند نمونه از کاربردهای موتور الکتریکی در اندازه های بزرگ را نام ببرید؟پمپ آب- لباس شویی-جارو برقی و.....

12-×××××-موتور الکتریکی را تعریف کنید؟1سطر ص31

13-اهمیت موتور های الکتریکی در زندگی بشر را توضیح دهید؟5/3سطر ص31

14-الکترومغناطیس در چه سالی و توسط چه کسی کشف شد؟1831 میلادی توسط میشل فارادی

15-نام دیگر موتور الکتریکی چیست؟موتور فارادی

16-××××-دوقسمت اصلی موتور الکتریکی را نام ببرید؟1-قسمت گردان (رتور)2-قسمت ساکن شامل قطب ها وبدنه (استاتور)

17-×××××××××-وظیفه جارو بک وجارو نگه دار در موتور الکتریکی چیست؟جریان برق را به آرمیچر می رساند

18-قسمت های مختلف موتور الکتریکی را نام ببرید؟1-رتور2-استاتور3-باد بزن4-بدنه ومحفظه موتور

19-×××-رتور چیست؟5/1سطر ص32

20-استاتور چیست وچه کاری انجام می دهد؟2سطر ص32

21-×××××××-وظیفه باد بزن در موتور الکتریکی چیست؟1سطر ص32

22-بدنه ومحفظه موتورالکتریکی چه نقشی دارند؟2سطر ص32

23- چند وسیله نام ببرید که موتور آنها با جریان متناوب برق کار می کند؟کولر - یخچال –پنکه-.......

24-چند وسیله نام ببرید که موتور الکتریکی انها با جریان مستقیم کار می کند؟ضبط صوت-اسباب بازی –برف پاک کن شیشه اتومبیل

25-چرا قرن 21را قرن اطلا عات وارتباطات نامیده اند ؟5/2سطر ص34

26-چند قطعه الکترونیکی نام ببرید؟دیود –خازن – مقاومت-سلف –ترانزیستور –آی سی

27-واحد اندازه گیری طول چیست؟ متر

28-واحد اندازه گیری حجم مایعات چیست؟لیتر

29-واحد اندازه گیری جرم چیست؟گرم

30-واحد اندازه گیری ولتاژ(اختلاف پتانسیل الکتریکی )چیست؟ولتv

31- واحد اندازه گیری آمپراژ(شدت جریان الکتریکی)چیست؟آمپرA

-32-واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی چیست؟اهم

33-ولتاژ را با چه دستگاهی اندازه می گیرند؟ ولت سنج

34-آمپراژ را با چه دستگاهی اندازه می گیرند؟آمپر سنج

35-مقاومت الکتریکی را با چه دستگاهی اندازه می گیرند؟اهم سنج

36-کدام اجسام داری مقاومت الکتریکی کمتری هستند؟1سطر ص35

37-اهمرا با چه علامتی نشان می دهند؟امگا

38-×××××××-مقاومت الکتریکی را در مدار ها با چه شکلی نشان می دهند؟

39-آوومتر یامالتی متر چیست؟ دستگاهی است که اکثر کمیت های الکتریکی (ولتاژ-امپراژ-مقاومت-...)را می تواند اندازه گیری کند

40-انواع آوومتر را نام ببرید؟1-مالتی متر دیجیتالی2-آوومتر عقربه ی یا آنو لوگ

41-×××××××-مالتی متر دیجیتالی را با آنا لوگ مقایسه کنید؟در آوومتر دیجیتالی کمیت ها به صورت عددی نشان داده می شود اما در آوومترآنالوگ به صورت عقربه ی نشان داده می شود.

 

47-××××-قبل از اختراع ترانزیستور به جای ترانزیستور از چه وسایلی استفاده می شد؟لامپ های خلاء بزرگ وگران قیمت وپر مصرف

48-ترانزیستور چند پایه دارد نام ببرید؟3پایه 1- امیتر E2-بیس B3-کلکتورC

49-ترانزیستور چگونه عمل می کند؟5/1سطر ص37

50-×××- عمل ترانزیستور شبیه به چیست؟شبیه یک کلید یک طرفه قابل کنترل  خودکار است

51-از مدار خبر کننده صوتی در چه مواردی می توان استفاده کرد؟برای کنترل وحفاظت واحد های مسکونی وتجاری واتومبیل ها و.......

 

 



:: موضوعات مرتبط: نمونه سوال، حرفه و فن
تاریخ انتشار : دوشنبه یازدهم دی 1391 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری

ردیف

به نام خدا آزمون حرفه وفن سال سوم راهنمایی واحد 3و4 مدرسه نمونه دولتی استاد شهریار میانه

نام:                     نام خانوادگی:                کلاس:                      مدت آزمون:   45دقیقه     

تاریخ: 29/9/91        طراح :مرتضی پور

بارم

1

واکسن چیست؟

 

 

5/0

2

میکروب چیست؟

 

 

5/0

3

رشد چیست؟

 

 

5/0

4

تکامل یعنی چه؟

 

 

5/0

5

رشد کودک به دو عامل بستگی دارد  آن دو عامل را نام ببرید؟

 

5/0

6

محل خواب واستراحت کودک چگونه باید باشد؟

 

 

5/0

7

علائم حیاتی بدن را نام ببرید؟

 

5/0

8

تب شدید چه عوارضی در کودک ایجاد می کند؟

 

 

5/0

9

چرا در ساخت کاغذ از درختان سوزنی برگ استفاده می شود؟

 

 

5/0

10

منظور از چیپس در کاغذ سازی یعنی چه؟

 

 

5/0

11

چرا ورقه های کاغذ روکش مصنوعی را از داخل چسب مخصوص ورنگ عبور می دهند؟

 

 

5/0

12

صفحات عایق صدا وحرارت وبرودت چه کار بردی دارند؟

 

 

5/0

13

عوامل تخریب کننده چوب را نام ببرید؟

 

 

5/0

14

قارچ ها رنگ طبیعی چوب را به چه رنگ هایی تغییر می دهند؟

 

 

5/0

15

حشرات چوب خوار چگونه مصنوعات چوبی را نابود می کنند؟

 

 

5/0

16

خط کش تیره دار چیست وچه کار بردی دارد؟

 

 

5/0

موفق وپیروز باشید.             مرتضی پور



:: موضوعات مرتبط: نمونه سوال، حرفه و فن
تاریخ انتشار : دوشنبه یازدهم دی 1391 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری

به نام خدا واحد 5کار با فلز

1-از چه راه هایی می توان فلزات سنگین یا سبک را بهم متصل کرد و به صورت های مختلف در آورد؟1سطر ص85

2-فلزات چگونه به اشکال مختلف در می آیند؟2سطر ص85

لطفا بقیه سوالات را در ادامه مطلب ببینید



:: موضوعات مرتبط: نمونه سوال، حرفه و فن
تاریخ انتشار : سه شنبه بیست و هشتم آذر 1391 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری

ردیف

به نام خدا

آزمون حرفه وفن سال دوم راهنمایی          تاریخ:28/9/91

نام:............................نام خانوادگی:........................کلاس:...............مدت آزمون:45دقیقه طراح:مرتضی پور

بارم

1

اتصال موقت چیست؟

 

 

5/0

2

لحیم کاری را تعریف کنید؟

 

 

5/0

3

چرا نباید نوک هویه داغ را در داخل روغن لحیم فرو برد؟

 

5/0

4

برای جوشکاری از چه دستگا ه هایی استفاده می کنند؟

 

5/0

5

چرا باید در هنگام جوشکاری از ماسک یا عینک مخصوص استفاده کنیم؟

 

 

5/0

6

هویه چیست؟

 

 

5/0

7

اتصال دائم چیست؟

 

 

5/0

8

مهم ترین روش های اتصال دائم را نام ببرید؟

 

5/0

9

مغار چیست؟چه کار بردی دارد؟

 

 

5/0

10

در هنگام کار با مغار به چه نکات ایمنی باید توجه کرد؟2مورد

 

 

5/0

11

درختان سوزنی برگ چه نوع درختانی هستند مثال بزنید؟

 

5/0

12

چرا از درختان پهن برگ بیشتر در کارهای تزئیناتی استفاده می شود؟

 

5/0

13

تراورس چیست؟

 

 

5/0

14

زمان خشک کردن چوب در کوره های چوب خشک کنی به چه عواملی بستگی دارد؟

 

 

5/0

15

دو مورد از مزایای خشک کردن چوب در کوره های چوب خشک کنی را نسبت به هوای آزاد بنویسید؟

 

 

5/0

16

تاج درخت چیست؟

 

5/0

 

موفق وپیروز باشید  مرتضی پور              نمره مجموعا از 8نمره کتبی:



:: موضوعات مرتبط: نمونه سوال، حرفه و فن
تاریخ انتشار : سه شنبه بیست و هشتم آذر 1391 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری

به نام خدا واحد 4 کار با چوب

1-چوب ها را بر اساس شکل برگ درختان به چند دسته تقسیم می کنند؟ نام ببرید؟1-سوزنی برگ-2پهن برگ

2-درختان سوزنی برگ چه نوع در ختانی هستند؟مثال بزنید؟5/1سطر ص61

3-درختان پهن برگ چه نوع درختانی هستند؟مثال بزنید؟1سطر ص61

4-منابع اصلی چوب در ایران کجاست؟جنگل ها که عمدتا دارای درختان پهن برگند

5-سوزنی برگان وپهن برگان چه نوع چوبهایی دارند؟سوزنی برگان چوب نرم وپهن برگان چوب سخت دارند

6-سختی ونرمی چوبها را چگونه تشخیص می دهند؟1سطر ص61

7-سه قسمت اصلی درخت را نام ببرید؟ریشه -ساقه (تنه)-تاج

8-ریشه چیست وچه وظیفه ی دارد؟2سطرص64

9-تنه چیست؟1سطر ص64

10-****-تراورس چیست؟5/1سطر ص63

11-دونمونه از درختان سوزنی برگ را نام ببرید؟کاج ایرانی-نراد

12-چندنمونه از درختان پهن برگ نام ببرید؟ملچ-افرا-بلوط-گردو-تبریزی

13-****-چرا از درختان پهن برگ بیشتر در کارهای تزئیناتی استفاده می شود؟5/2سطرص62

14-چگونه می توان سختی ونرمی چوبها  را به وسیله اره ورنده تشخیص داد؟2سطر ص62

15-تاج درخت چیست؟1سطر ص64

16-چرا نمی توان چوب های تازه بریده شده را در کارهای چوبی بکار برد؟2سطر ص64

17-چرا چوب ها را خشک می کنند؟3سطر ص64و65

18-انواع روش های خشک کردن چوب را نام ببرید؟1-خشک کردن طبیعی در هوای آزاد-2-خشک کردن مصنوعی چوب در کوره های چوب خشک کنی

19-خشک کردن طبیعی چوب در هوای آزادرا توضیح دهید؟5سطرص65

20-چرا درروش طبیعی خشک کردن چوب  چوبها را در یک مکان سقف دار قرار می دهند؟2سطر ص65

21-مدت زمان خشک کردن چوب در روش طبیعی به چه عواملی بستگی دارد؟5/1سطر ص65

22-چرا چوبها را در کوره های چوب خشک کنی خشک می کنند؟5/3سطرص66

23-خشک کردن چوب در کوره های چوب خشک کنی را توضیح دهید؟5/4سطر ص66

24-زمان خشک کردن چوب در کوره های چوب خشک کنی به چه عواملی بستگی دارد؟2سطر ص66

25-*******-مزایای خشک کردن چوب در کوره های چوب خشک کنی را نسبت به روش طبیعی بنویسید؟3سطر ص66

26-چند نمونه از ابزارهای برش چوب را نام ببرید؟اره-رنده

27-چند نمونه از ابزارهای اندازه گیری چوب را نام ببرید؟خط کش-متر- گونیا

28-مغارچیست وچه کاربردی دارد؟5/1سطر ص68

29-دوقسمت اصلی مغار را نام ببرید؟1سطر ص68

30-انواع مغارهارا نام ببرید؟1-مغار ساده 2- مغار منبت کاری

31-در هنگام استفاده از مغار به چه نکات ایمنی با ید توجه کرد؟5سطر

 



:: موضوعات مرتبط: نمونه سوال، حرفه و فن
تاریخ انتشار : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری

به نام خدا

واحد 3 بهداشت

1-بدون آب می توانید بیشتر به زندگی ادامه دهید یا بدون هوا؟چرا؟5/1سطر ص39

2-××××××-چرا به خاک بستر حیات می گویند؟زیرا محل زندگی انسان وبسیاری دیگر ازموجودات زنده است که مهم ترین منابع غذایی ما را تشکیل می دهند.

3-اجزای مهم محیط زیست را به ترتیب نام ببرید؟هوا وآب دوجز مهم محیط زیستندوخاک پس از این دومهمترین جز محیط زیست محسوب می شود.

4-موجودات زنده برای زنده ماندن به چه چیز هایی نیاز دارند؟2سطر ص39

5-××××عامل اصلی آلودگی محیط زیست چیست؟افزایش بی رویه جمعیت

6-افزایش جمعیت چگونه موجب آلودگی محیط زیست شده است؟3سطر ص39

7-افزایش جمعیت چگونه موجب کاهش ذخایروآلودگی خاک شده است؟2سطر ص40

8-اهمیت آب در زندگی انسان را توضیح دهید؟5/4سطر ص40و41

9-آب مورد نیاز انسان وسایر جانداران چگونه تامین می شود؟از طریق آب باران- برف-چشمه- چاه-رودخانه ها-قنات و.....

10-آیا همه موجودات زنده در هر جا به آسانی به آب سالم  دسترسی دارند؟خیر چون در بعضی از مناطق مثل کویر کم آبی است وآب بعضی از مناطق صنعتی آلوده است.

11-چه مقدار از زمین را آب فراگرفته است؟دو سوم

12-چند درصد از آب های زمین شور وچند درصد شیرین است؟ 98درصد شور و2درصد آن شیرین است

13-چند درصد از آب های زمین قابل استفاده است؟1درصد

14-چند درصد از آب های روی زمین یخ زده است؟1درصد

15-چرا آب الوده دشمن سلامتی است؟5/3سطر ص42

16-آب های آلوده چگونه موجب بیماری انسان می شود؟5/2سطر ص42

17-چه عواملی موجب خالی شدن ذخایر آب وآلودگی آن شده است؟2سطر ص42

18-نقش هر فرد در کاهش وافزایش آلودگی آب ها چیست؟هر فرد می تواندبادرست مصرف کردن آب ورعایت موارد بهداشتی به کاهش آلودگی آب ها کمک کند.

19-چگونه می توان از مصرف بی رویه آب جلوگیری کرد؟1-صرفه جویی کردن2-استفاده از شیر آلات مناسب

20××××-ویژگی های آب آشامیدنی را بنویسد؟1سطرص44

21-مناسب ترین آب برای آشامیدن چیست؟آب تصفیه شده لوله کشی شده

22-روشهای سالم سازی آ ب را بنویسد؟1-تصفیه آب که شامل(ته نشینی-صاف کردن-هوا دهی-گندزدایی)2-جوشاندن آب3-استفاده از محلول کلر(کلرینه کردن آب)4-استفاده از صافی شنی5-صاف کردن با استفاده ازصافی ونقره فعال(نقره خاصیت میکروب کشی دارد.)

23-بسیاری از بیماری هایی که انسان به آن دچار می شود چگونه بوجود می آیند؟در اثر روش زندگی ناسالم(عادت ها و رفتارهای ناسالم)

24-چرا بیماری ها به فرد وجامعه خسارت های جبران ناپذیری وارد می کنند؟5/2سطرص47

25-انواع رفتارهای انسان را نام ببرید؟1-سالم2-ناسالم

26-انواع رفتارهای ناسالم را نام ببرید؟1-کم خطر2-پر خطر

27-رفتارهای نا سالم کم خطر چه رفتار هایی هستند مثال بزنید؟5/3سطر ص47

28-رفتارهای نا سالم پرخطر چه رفتارهایی هستند؟مثال بزنید؟5/6سطر ص47

29-سیگار کشیدن رفتارنا سالم کم خطر است یا پر خطر چرا؟پرخطر زیرا علاوه بر خود شخص به دیگران نیز آسیب می رساند

30-چه تصمیم ها ورفتارهایی در سنین نوجوانی می تواند سلامت نوجوان را به خطر اندازد؟1-فرار از مدرسه2-سیگار کشیدن3-دوستی با افراد نا باب

31-××××××-در انتخاب روش زندگی چه افراد وعواملی دخالت دارند؟2سطر ص48

32-××××××-برسی پیامد های مثبت ومنفی تصمیمات چه کمکی به افراد می کند؟کمک می کند تا عاقلانه تر رفتار کنند

33-چه چیزهایی تصمیم گیری درست را مشکل می کند؟وسوسه دوستان-سر دوراهی قرار گرفتن-اطلاعات کمتر داشتن

34-ایستادگی در برابر کدام تاثیرات برای نوجوان دشوار تر است؟وسوسه دوستان

35-××××××-دارو چیست؟5/1سطر ص50

36-داروها چه کمکی به بیماری ها می کنند؟پیش گیری کنترل ودرمان بیماری ها

37-منشاء داروها را نام ببرید؟گیاهی حیوانی معدنی

38-کدام داروها به روش شیمیایی تهیه می شوند؟آنتی بیوتیک ها –مسکن ها-تب برها

39-شکل های مختلف دارو های شیمیای را نام ببرید؟قرص-کپسول-پماد-شربت-پودر-محلول ها

40-کدام بیماری ها بدون دارو نیز درمان می شوند؟3سطر ص51

41-زیان های استفاده بی رویه از دارو ها چیست؟5/4سطر ص51

42-استفاده بی رویه از کدام داروها ایجاد وابستگی می کند؟1-دارو های کاهنده2-داروهای محرک

43-داروهای کاهنده چه نوع دارو هایی هستند مثال بزنید؟3سطر ص52

44-داروهای محرک چه نوع داروهایی هستند مثال بزنید؟5/3سطر ص52

45-مصرف کدام داروها در پزشکی بسیار محدود است؟5/2سطر ص52

46-داروهای مجاز چه نوع داروهایی هستند مثال بزنید؟5/2سطر ص52

47-داروهای غیر مجاز چه نوع داروهایی هستند مثال بزنید؟4سطر ص52

 



:: موضوعات مرتبط: نمونه سوال، حرفه و فن
تاریخ انتشار : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری

ردیف

به نام خدا

آزمون حرفه وفن سال دوم راهنمایی مدرسه نمونه دولتی استاد شهریار میانه          تاریخ:                                           نام:............................نام خانوادگی:........................کلاس:...............مدت آزمون:45دقیقه طراح:مرتضی پور

بارم

1

چرابه خاک بستر حیات می گویند؟

 

 

۰/۵

2

ویژگی های آب آشامیدنی را بنویسید؟ 2مورد

 

۰/۵

3

داروچیست؟

 

 

۰/۵

4

درانتخاب روش زندگی چه عوامل وافرادی دخالت دارند؟2مورد

 

۰/۵

5

برسی پیامدهای مثبت ومنفی تصمیمات چه کمکی به نوجوانان می کند؟

 

۰/۵

6

داروهای مجاز چه نوع داروهایی هستند؟

 

 

۰/۵

7

داروهای کاهنده چه نوع دارو هایی هستند؟

 

 

۰/۵

8

دونمونه از داروهای محرک را نام ببرید؟

 

۰/۵

9

مغار چیست؟چه کار بردی دارد؟

 

 

۰/۵

10

در هنگام کار با مغار به چه نکات ایمنی باید توجه کرد؟2مورد

 

 

۰/۵

11

درختان سوزنی برگ چه نوع درختانی هستند مثال بزنید؟

 

۰/۵

12

چرا از درختان پهن برگ بیشتر در کارهای تزئیناتی استفاده می شود؟

 

۰/۵

13

تراورس چیست؟

 

 

 

۰/۵

14

زمان خشک کردن چوب در کوره های چوب خشک کنی به چه عواملی بستگی دارد؟

 

 

۰/۵

15

دو مورد از مزایای خشک کردن چوب در کوره های چوب خشک کنی را نسبت به هوای آزاد بنویسید؟

 

 

۰/۵

16

تاج درخت چیست؟

 

 

۰/۵

 

موفق وپیروز باشید  مرتضی پور              نمره مجموعا از 8نمره کتبی:



:: موضوعات مرتبط: نمونه سوال، حرفه و فن
تاریخ انتشار : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری

به نام خدا                سازمان آموزش وپرورش آذربایجان شرقی سوالات امتحانی درس حرفه وفن

                                                    مدیریت آموزش وپرورش شهرستان میانه                                                                                نام:                                   نام خانوادگی:                     

نام آموزشگاه:   مدرسه راهنمایی استاد شهریار                                          مدت: 45 دقیقه             تاریخ:                                          

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را با ضربدر مشخص کنید.

1

به مداری که از انواع قطعات الکترونیکی در یک قطعه تشکیل شده است مدار مجتمع یاIC می گویند.

ص غ

25/0

2

کار مقاومت ها ذخیره کردن انرژی برق است. ص غ

25/0

3

پنیر پرورده از مخلوط کردن وپختن چند نوع پنیر حاصل می شود/ ص غ

25/0

جاهای خالی رابا کلمات مناسب پر کنید.

4

عامل اصلی آلودگی محیط زیست افزایش .................................. است.

25/0

5

برای ساختن یک ساختمان در یک محل ابتدا باید .............................................. زمین رامشخص کرد.

25/0

6

نوع پارچه به نوع ............................. که در تهیه آن بکار می رود بستگی دارد.

25/0

به سوالات زیر پاسخ دهید

7

در تغذیه دامها به مواردی که دارای مقدار انرژی زیاد وسلولز کم باشد چه می گویند؟

25/0

8

مدت نگه داری شیر پاستوریزه در یخچال در تابستان چقدر است؟

25/0

9

حفاظت الکتریکی را تعریف کنید؟

5/0

10

عوامل موثر بر رشد وتکامل فناوری کدامند؟(ذکر 2 مورد)

5/0

11

در ساختمان سازی انواع دیوار را نام ببرید؟

5/0

12

به هنگام تهیه، پخت ونگه داری مواد غذایی به چه نکاتی باید توجه کرد؟( ذکر2 مورد)

1- ...........................................

2- ...............................................

5/0

13

گلدان محمد به علت کمبود مواد غذایی پژمرده شده است. او چگونه می تواند مواد غذایی گلدان خود را تامین کند؟ 2 راه حل را بنویسید.

1- ...............................................

2- ...............................................

5/0

14

روش های تکثیر گیاهان را نام برده ویک مورد را به دلخواه توضیح دهید.

1- ...............................................

2- ..............................................

1

15

به چه دلیل دامها را اصلاح نژاد می کنند؟( ذکر2 دلیل)

1- .....................................................

2- ................................................

5/0

16

دلایل پاستوریزه کردن مواد غذایی را بنویسید( 2مورد)

1- ......................................

2- ....................................

5/0

17

زمان خشک کردن چوب در هوای آزاد (طبیعی) به چه عواملی بستگی دارد؟ ( 2مورد)

1- ................................................

2- .............................................

5/0

18

از ویژگی های شیر مورد استفاده در پنیر سازی دو مورد را بنویسید؟

5/0

19

جملات وکلمات مربوط به هم را با کشیدن خطی به هم وصل کنید.

به الیافی که در طبیعت وجود دارد

الیاف مصنوعی

نایلون وریون

الیاف طبیعی

الیاف معدنی

5/0

موفق وپیروز باشید  مرتضی پور



:: موضوعات مرتبط: حرفه و فن
تاریخ انتشار : یکشنبه هفدهم اردیبهشت 1391 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری
  1-اولین مرحله فناوری چه می باشد؟
الف)فرایند ب)تولید ج)طراحی د)ارزشیابی


2-به مجموعه هایی که اجزای آنهاباهمدیگر هماهنگ کارمی کنند .......... نام دارد.

بقیه سوالات را در ادامه ببینید



:: موضوعات مرتبط: حرفه و فن
تاریخ انتشار : دوشنبه یازدهم اردیبهشت 1391 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری
لطفا این سوالات را در ادامه مطلب ببینید



:: موضوعات مرتبط: حرفه و فن
تاریخ انتشار : دوشنبه یازدهم اردیبهشت 1391 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری

واحد 8: زراعت و باغبانی

1- از چه زمانی کشاورزی تغییر و تحولات فراوانی پیدا کرده است؟

بقیه سوالات را در ادامه مطلب ببینید



:: موضوعات مرتبط: حرفه و فن
تاریخ انتشار : دوشنبه یازدهم اردیبهشت 1391 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری

بارم

به نام خدا

آزمون حرفه وفن سال دوم راهنمايي مدرسه فرهنگ

نام:                    نام خانوادگی:                             کلاس:                              مدت آزمون:

تاریخ :7/12/90               طراح سوال:مرتضی پور

ردیف

1

برداشت نقشه چیست؟

 

 

1

1

علامت شمال در کجای نقشه  قرار می گیرد؟

 

2

1

تخته رسم چیست وچه کار بردی دارد؟

 

 

 

3

1

عرض طول وعمق پی ها به چه عواملي بستگی دارد؟

 

 

4

1

دیوار چگونه به وجود می آید؟

 

 

5

1

منظور از دست انداز در راه پله چيست؟

 

 

6

1

سقف چیست وچگونه ساخته می شود؟

 

 

7

1

راپید یا قلم جوهری چیست؟

 

 

 

8

 

موفق وپیروز باشید

 



:: موضوعات مرتبط: حرفه و فن
تاریخ انتشار : جمعه نوزدهم اسفند 1390 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری

به نام خدا

آزمون حرفه وفن سال اول راهنمایی مدرسه استاد شهریار میانه

نام:                         نام خانوادگی:                           کلاس:              مدت آزمون:   45 دقیقه               

تلریخ :17/12/90                   طراح سوال: مرتضی پور

ردیف

ماده مغذی چیست؟

 

 

1

به کدام مواد مغذی محافظ می گویند؟

 

 

2

برخی از عادت های سالم غذایی را نام ببرید.(4مورد)

 

 

 

 

3

تشخیص قطعی مواد غذایی ناسالم در ..............................انجام می گیرد.

 

 

4

قوطی کنسرو سالم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

 

 

5

شیر وفراورده های آن را بهتر است چگونه مصرف کرد؟

 

6

گوشت مرغ سالم چگونه باید باشد؟

 

 

 

 

 

7



:: موضوعات مرتبط: حرفه و فن
تاریخ انتشار : جمعه نوزدهم اسفند 1390 |
نوشته شده توسط : مرتضی مرتضی پور دبیر فناوری


:: موضوعات مرتبط: حرفه و فن
تاریخ انتشار : پنجشنبه بیست و هفتم بهمن 1390 |


 

9 دی

شعله بر مسجد و مصحف می‌زد
در عزای شه دین دف می‌زد
ارمنی در غم زینب می‌سوخت
فتنه‌گر روز عزا کف می‌زد
9دی روز بصیرت مبارک

   
این وبگاه تحت حمایت هیچ ارگان و نهادی نمی باشد ، و به منظور اطلاع رسانی بهتر اخبار مدرسه به اولیا دانش آموزان طراحی شده است
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری بدون ذكر منبع ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد و شرعا حرام می باشد .
وبلاگ دبیرستان نمونه دولتی استاد شهریار از جمعی وبلاگهای ارزشی شهرستان میانه